Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020

 Zverejnenie zámeru:

 

Zámer aktualizácie PHSR 2014 - 2020

Názov dokumentu

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 - 2020

Forma spracovania

s pomocou externých odborníkov

Riadenie procesu spracovania

Spôsob riadenia procesu spracovania:

     1. vytvorenie riadiaceho tímu

2. vytvorenie pracovných skupín

3. zapojenie partnerov, verejnosti a komunikácia s verejnosťou        (informovanie, verejné prerokovanie)

Obdobie spracovania

- obdobie spracovania 09/2017 – 10/2017

 

- harmonogram spracovania (samostatný dokument)

Financovanie spracovania

- zmluvná cena stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania

 

Proces aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020.

 

Mesto Žarnovica v septembri 2017 zahájilo prípravu aktualizácie strategického dokumentu s názvom „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020“ 

 

Potreba aktualizovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je podmienená nielen výsledkami monitorovacej správy za rok 2016, ale aj zmenenými požiadavkami obyvateľov mesta Žarnovica. Aktualizácia programu v neposlednom rade vyplýva aj z legislatívnych podmienok v SR (novela zákona č.309/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja).

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta spolu s územným plánom konkrétneho územia je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Strategický dokument formuluje predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. Program rozvoja mesta je výsledkom strategického plánovania a spravidla sa spracováva na obdobie 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov.

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta má pre ďalší rozvoj Žarnovice zásadný význam. Existencia takéhoto dokumentu je aj podmienkou pre subjekty miestnej samosprávy na čerpanie fondov EÚ v programovom období 2014-2020. Záverečné znenie aktualizácie dokumentu bude podliehať schváleniu mestským zastupiteľstvom.

 

Základné princípy aktualizácie PHSR:

 

- je založená na kvalitných a overených dátach,

- je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,

- je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.


 
Harmonogram aktualizácie PHSR
 Harmonogram aktualizácie PHSR.pdf (202 kB) (202 kB)

 
Pracovné skupiny pre aktualizáciu PHSR mesta Žarnovica 2014-2020
 Pracovne_skupiny_pre_aktualizaciu_ PHSR_mesta_Zarnovca_2014-2020.pdf (181.5 kB) (181.5 kB)

 
Hodnotiaca správa 2016
 Hodnotiaca_sprava 2016.pdf (882.2 kB) (882.2 kB)

 

Dnes má službu:

VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
96801 Nová Baňa

045/ 6856 281

ďalšie dni

Sobota 21.10.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
Žarnovica
0948 130 042
Sobota 21.10.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 21.10.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
045/681 38 20
Sobota 21.10.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
96801 Nová Baňa
045/ 6856 281
Pondelok 23.10. - 27.10.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
045/681 38 20
Sobota 28.10.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Sobota 28.10.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
045/ 681 21 20
Sobota 28.10.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
Žarnovica
0948 130 042
Sobota 28.10.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
045/681 38 20
Sobota 28.10.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
96801 Nová Baňa
045/ 6856 281

dnes je: 21.10.2017

meniny má: Uršuľa

webygroupNetronics

Úvodná stránka