Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

JESENNÉ UPRATOVANIEVytlačiť
 

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

 

Mesto Žarnovica, Mestský úrad v Žarnovici v súlade so VZN Mesta Žarnovica č. 1/2016 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi  na území mesta Žarnovica a v spolupráci s Mestským podnikom služieb Žarnovica s.r.o. organizuje pre občanov mesta a mestských častí zber objemného odpadu z domácností pod názvom „JESENNÉ UPRATOVANIE“.

 

Jesenné  upratovanie bude prebiehať najskôr v mestských častiach

( Žarnovická Huta, Rev. Podzámčie a Lukavica) v dňoch:

 06.10.2017 – 09.10.2017

 

Veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené :

 

 • v Žarnovickej Hute pri autobusovej zastávke a smerom do Hlbokej pri detských kolotočoch
 • v Rev. Podzámčí pri reštaurácii Pod Hradom a v Dolnom Podzámčí pri transformátore
 • v Lukavici na priestranstve pri kaplnke a v dolnej časti Lukavice v blízkosti autobusovej zastávky

 

Jesenné  upratovanie v meste Žarnovica bude prebiehať v dňoch:

13.10.2017 – 16.10.2017

 

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na uliciach :

 

 • P. Jilemnického: zelené priestranstvo smerom k Materskej škole P. Jilemnického
 • Ľudovíta Štúra: trojuholník nad výrezom pri zberných nádobách na triedený odpad
 • Ľudovíta Štúra: na priestranstve pri rod. dome súp.č. 759 bude umiestnený kontajner jeden deň – 16.10.2017.    Biologicky  rozložiteľný odpad  zo  záhrad  ukladať  len  na  priestranstvo – trojuholník nad výrezom pri zberných nádobách na triedený odpad
 • Nová: nad výrezom pri rod. dome súp.č. 735  
 • Februárová: na priestranstve pri Dverex plus bude umiestnený kontajner jeden deň – 16.10.2017
 • Hronská: začiatok ulice
 • Sandrická: pri SAD
 • Dolná: pri bytovom dome súp. č. 828 (pri vjazde ku garážam)  
 • Mierová: pri bytovom dome súp. č. 831
 • Fraňa Kráľa: križovatka k Základnej škole,  križovatka pri verejnom detskom ihrisku
 • Kľakovská:  medzi bytovkami súp.č. 882 (blok A3) a súp.č 881 (blok A2) a v blízkosti bytovky súp.č. 876 (blok A13)
 • Slobody:  pri cintoríne a na konci ulice za posledným rodinným domom
 • Májová: pri rod. dome súp. č. 290,  koniec ulice Májovej
 • Partizánska: na priestranstve pri pohostinstve „Black and White“
 • Obrancov mieru: koniec ulice – oproti rod. domu súp.č.  26
 • Tehelná

 

Zároveň   upozorňujeme   občanov,   ktorí  sa  zapoja  do jesenného  upratovania,  aby   nevhadzovali       do kontajnerov drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad ( napr.  batérie, zvyšky farieb, opotrebované motorové oleje, žiarivky a pod.), pneumatiky. Ďalej žiadame občanov, aby biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (trávu, lístie, konáre zo stromov) ukladali vedľa kontajnerov. Nábytok pred uložením do kontajnera je potrebné rozbiť na menšie časti.

Prosíme občanov, aby v čase jesenného upratovania udržiavali v okolí  veľkokapacitných kontajnerov  poriadok a rešpektovali usmernenia MsÚ.

 

Za spoluprácu počas jesenného upratovania vopred všetkým ďakujeme.

                                               

                                                                                                         MsÚ- OVIaŽP


 
 

Dnes má službu:

HORNÁ, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
968 01 Nová Bana

ďalšie dni

Nedeľa 18.2.
HORNÁ, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
968 01 Nová Bana
Pondelok 19.2. - 25.2.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 24.2.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
Sobota 24.2.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 24.2.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica
Sobota 24.2.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica

dnes je: 18.2.2018

meniny má: Jaromír

webygroupNetronics

Úvodná stránka