Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu pod názvom „ Prístrešok pre dve autá “Vytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu pod názvom „ Prístrešok pre dve autá “. Jedná sa o vybudovanie dreveného prístrešku pre dve autá s prestrešením sedlovou strešnou konštrukciou. Prístrešok je riešený bez opláštenia jeho bočných strán t.j. bude otvorený a bude zrealizovaný pri rodinnom dome stavebníkov, ulica Partizánska – cesta II/512 Žarnovica – Veľké Pole. 


 
 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v spoločnosti Neuman Aluminium PWG s.r.o.Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica oznamuje verejnosti, že dňa 14.08.2018 obdržalo od Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti : „Rozšírenie výrobných priestorov v spoločnosti NEUMAN ALUMINIUM PWG s.r.o.“ navrhovateľa Neuman Aluminium Industires s.r.o., Bystrická 1608, 966 81 Žarnovica zastúpené Ing. Juraj Musil INECO s.r.o., Mladých budovateľov č. 2, 974 11 Banská Bystrica.

Súbor na stiahnutie Oznam_OU_ZC.pdf Oznam_OU_ZC.pdf (74.4 kB)
Súbor na stiahnutie OZN__verejnost.pdf OZN__verejnost.pdf (130.1 kB)

 
 

OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanov – Lukáš Považan, Tomáš Polačik.

Súbor na stiahnutie Zrusenie_TP.pdf Zrusenie_TP.pdf (230 kB)

 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje občanovi:

Anton Vlačuha, rok narodenia 1973,

že mu bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená zásielka číslo: OA024829786SK


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Jozef Šesták, rok narodenia 1965, číslo zásielky: UC293750849SK

Erika Hederváryová, rok narodenia 1967 , číslo zásielky: UC293750985SK 

Jana Šípová, rok narodenia 1971, číslo zásielky: UC293751209SK

Štefan Krištof, rok narodenia 1955, číslo zásielky: UC273247221SK

Mário Ducho, rok narodenia 1974, číslo zásielky: OA024941989SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená zásielka.

 


 
 

Verejná vyhláška - doručenie zásielkyVytlačiť
 

Mesto Žarnovica vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou:
Miesto uloženia zásielky: Mestský úrad v Žarnovici, Námestie SNP číslo 33, 966 81 Žarnovica.


 
 

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemkuVytlačiť
 

V zmysle ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 140/2014 Z.z. O nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Žarnovica zverejňuje ponuku prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku Terézie Repiskej. Vedený na LV č. 836, a to na pozemku - parcele registra "E" parc. č. 1275/1 o výmere 3534 m2 ,orná pôda, umiestnenie pozemku 2 a parc. č. 1289 o výmere 4776 m2, trvalé trávnaté pozemky, nachádzajúce sa v katastrálnom území Žarnovica, obci Žarnovica, okrese Žarnovica.


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZUS, Žarnovica Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy v Žarnovici s predpokladaným nástupom od 1. októbra 2018.

Všetky informácie o výberovom konaní, kvalifikačnom predpoklade, kritériách a požiadavkách na uchádzača a požadované doklady a prílohy, ktoré je uchádzač povinný predložiť do výberového konania, nájdete zverejnené na webovom sídle Mesta Žarnovica.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovaným dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 28.08.2018  na adresu Mestský úrad, Námestie SNP 33, Žarnovica.

 


 
 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnostiVytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti Daňového úradu Banská Bystrica (101452804/2018) pre adresáta: Vladimír Goral, pobyt Mesto Žarnovica.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

Marián Kotlár, rok narodenia 1977, číslo zásielky: UC263948953SK

Danica Doložická, rok narodenia 1969 , číslo zásielky: UC273245835SK 

Karol Kamody, rok narodenia 1965, číslo zásielky: UC273396353SK

Anton Urminský, rok narodenia 1971 , číslo zásielky: UC273396438SK

Mário Ducho, rok narodenia 1974, číslo zásielky: OA024934529SK

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.

Súbor na stiahnutie Oznamenie_obcania.pdf Oznamenie_obcania.pdf (92 kB)

 
 

Starostlivosť o poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky - upozornenieVytlačiť
 

Mesto Žarnovica uverejňuje nasledovný oznam  Okresného  úradu  Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru, pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, ktorý bol Mestu Žarnovica doručený  dňa 09.04.2018.


 
 

dnes je: 17.8.2018

meniny má: Milica

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka